Disclaimer

Met de toegang tot en het gebruik van deze website stemt u als gebruiker in met de volgende voorwaarden:

Disclaimer – De inhoud van deze site, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en combinaties daarvan en de programmatuur zijn beschermd door auteurs- en databankrechten. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming is het niet toegestaan deze site of enig onderdeel daarvan te kopiëren.

Alle woord- en beeldmerken op deze site zijn eigendom van VI Boeken, tenzij anders aangegeven. Het gebruik van deze merken door derden, is zonder schriftelijke toestemming niet toegestaan.

Aansprakelijkheid – Ondanks voortdurende zorg en aandacht, besteed aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, staat VI Boeken niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de gegevens. VI Boeken aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site of (on)bereikbaarheid van de site.